Mедицински представител

Динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти търси да назначи медицински представител с място на работа в гр. София

Задачи и отговорности:

- Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях.
- Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
- Стриктно да спазва графика , за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекият му ръководител.
- Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.
- Да изгражда трайни отношения на доверие.
- Да създава нови контакти и да развива нови райони.
- Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
- Да изнася презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
- Да участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
- Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
- Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
- Да изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания:

1. Предишен опит на подобна или сходна позиция ще се счита за предимство.
2. Добра компютърна грамотност: MS Office.
3. Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава).
4. Способност за самодисциплина и управление на времето.
5. Активен шофьор с чиста шофьорска книжка.
6. Възможност за командировки с отсъствие от дома.

За предимство се счита:

• Владеенето на английски или друг западен език на средно или по-високо ниво;
• Образование по фармация, медицина и специалност с хуманитарна насоченост;

Компанията предлага:

• Добра работна атмосфера;
• Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
• Справедливо възнаграждение.

Aко това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография и снимка на e-mail: office@sevexpharma.com

Срок за подаване на документи – 19.10.2018 г. вкл.