Медицински представител (Велико Търново)

Фармацевтична компания КРКА БЪЛГАРИЯ ЕООД търси да назначи:

Медицински представител
Месторабота: гр. Велико Търново

Основни задължения и отговорности:
- реализиране на планираните маркетингови активности на регионално ниво, чрез комуникация, промоция и работа с клиенти: лекари, фармацевти;
- изграждане и поддържане на корпоративен и продуктов имидж и лоялност;
- провеждане групови срещи на различни нива (работни срещи, семинари, симпозиуми) по съответен план.

Изисквания:

- медицинско или фармацевтично образование;
- опит на подобна позиция;
- ежедневни контакти с клиенти по предварително подготвен месечен план;
- редовност на планирането и отчитането;
- яснота и достоверност на интерпретиране на използваната промоционална информация;
- инициативност и кооперативност в отдела (линията);
- съответност на презентационното поведение към фирмените изисквания за такова;
- адекватност на професионалното поведение и работното отношение с клиентите;
- идейност и инициативност за подобен род активности в поверения регион;
- участия във външни симпозиуми и конгреси, пълна кооперативност и активност при организацията на щанд;
- свидетелство за управление на МПС.

При интерес към позицията изпратете актуална автобиография на e-mail: info.bg@krka.biz