Медицински представител за област Стара Загора

Софарма Трейдинг АД, част от групата Софарма, е водеща търговска компания, предлагаща висококачествени продукти и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето. За търговския си екип компанията търси мотивиран и отговорен кандидат за позицията:

Медицински представител за област Стара Загора.

Отделът работи със световно признати марки, тяхното позициониране и дистрибуция на българския фармацевтичен пазар. Портфолиото включва марките – Skincode, Aboca, So Bio, Jamieson, SVR и други, както и продуктите на Софарма АД. Медицинският представител развива взаимоотношенията с лекари, като налага марките от портфолиото на компанията и работи активно за постигане на заложените продажби.

Вашите отговорности:
• Създаване и поддържане взаимоотношения с лекари и фармацевти в район Стара Загора Осъществяване на посещения на лекарски кабинети и медицински заведения, с които работите
• Представяне на продукти от портфолиото на „Софарма Трейдинг“, с фокус върху ОТС категорията
• Следене на продажбите в поверения ви регион чрез ежедневни посещения на определени аптеки
• Изготвяне на регулярни отчети за извършените посещения и достигане на поставените цели

Изисквания:

• Образование в сферата на Медицина, Фармация, Биотехнологии, Химия би било предимство, но не е задължителен реквизит
• Предишен опит на релевантна позиция би бил полезен, но не е категорично изискване за ролята
• Отлични комуникативни и презентационни умения
• Компютърни умения – MS Office package
• Шофьорска книжка - категория „В” /активен шофьор/
• Базово владеене на английски език би било полезно по линия на бъдещо кариерно развитие в компанията

Предложението:

• Динамичен и разнообразен, откъм задачи ангажимент
• Възнаграждение, допълнено от стимулираща бонусна схема и допълнителни социални придобивки
• Гъвкава корпоративна култура, която приветства даването на идеи и инициативността
• Възможност за създаване и поддържане на разнообразна мрежа от професионални контакти
• Възможности за обучения и развитие
• Приятелски и подкрепящ екип
• Стабилна, сигурна и динамична работна среда

Ако предложението представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята автобиография до 30.06.2019 на e-mail: jobs@sopharmatrading.bg