Медицински представител (Варна)

СТИНГ АД, един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България, търси да назначи:

Медицински представител
Месторабота: гр. Варна

Основни задължения и отговорности:
- развитие на разпределените териториални региони, фокусирайки се върху стратегически техники на продажби и ръст;
- изграждане на дългосрочни взаимоотношения с ключови лекари, фармацевти и медицински екипи в съответния регион;
- организиране на срещи с лекари, фармацевти и медицински екипи, които могат да включват предварителни уговорки или визити без предварителни договорки;
- постигане на търговски таргети- цели за продажби и дистрибуция;
- осъществяване на индивидуални или групови презентации и кръгли маси на лекари и фармацевти;
- организиране и провеждане на продуктови обучения за персонала в аптеките;
- организиране на конференции за лекари и други медицински специалисти или организиране на участието на компанията в конгреси, конференции, симпозиуми и семинари, които се провеждат от медицинските професионални асоциации;
- управление на бюджети при необходимост (за кетъринг, външни лектори, конференции, настаняване и др.);
- осигуряване и подобряване на визибилността и позиционирането на продуктите;
- поддържане на подробен опис на всички контакти, което може да включва управление на датабаза и регулярно електронно отчитане в предерминиран формат;
- редовно участие във фирмени срещи, представяне на технически процедури и инструктажи;
- поддържане на най-актуалните данни осигурени от компанията и интерпретиране, презентиране и дискутиране на информаията със здравни специалисти;
- наблюдение на активностите на конкурентите и конкурентните продукти.

СТИНГ АД ТЪРСИ СЛЕДНИЯ ПРОФИЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
- образование (за предпочитане са природните и медицински науки: фармация, ветеринарна медицина, стоматология, биотехнология, биология и химия);
- предимство: предходен опит на подобна длъжност;
- добре развити търговски и организационни умения;
- добри комуникационни умения и възможност за работа в екип;
- проактивност, любознателност, креативност и мотивация за обучаване;
- добри компютърни умения (Outlook, Microsoft Office - Excel, Word, PowerPoint);
- владеене на английски език;
- категория B свидетелство за управление на МПС.

Ако сте заинтересувани от позицията, изпратете CV и мотивационно писмо най-късно до 15.02.2018 на e-mail: jobs@stingpharma.com