Mедицински представител (София)

Във връзка с разширяването на своята дейност, Ведра Интернешънъл АД търси да назначи медицински представител за регион София:

Отговорности:

∙ Посещения на ОПЛ, специалисти и аптеки в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията;
∙ Организиране на регионални срещи с лекари и фармацевти, изготвяне и изнасяне на презентации;
∙ Предлагане на оферти, свързани с активностите по продукти, към аптеките в дадения регион;
∙ Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
∙ Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
∙ Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация;

Изисквания:

∙ Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
∙ Добри комуникативни и презентационни умения;
∙ Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
∙ Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
∙ Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
∙ Компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
∙ Опит на позицията Медицински представител e предимство;
∙ Владеенето на английски или немски език е предимство;

Компанията предлага:

∙ Работа в млад и амбициозен екип;
∙ Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
∙ Служебен автомобил, таблет и мобилен телефон;
∙ Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително бонифициране, обвързано с резултатите;
∙ Дългосрочна заетост;
∙ Възможности за развитие;

При интерес към позицията, изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: office@vedrainternational.eu, в срок до 06.12.2019 г.