Медицински представител (София)

Във връзка с разширяването на своята дейност, Ведра Интернешънъл АД търси да назначи:

Медицински представител за регион София
Месторабота: гр. София

Отговорности:

- посещения на ОПЛ, специалисти и аптеки в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията;
- организиране на регионални срещи с лекари и фармацевти, изготвяне и изнасяне на презентации;
- предлагане на оферти, свързани с активностите по продукти, към аптеките в дадения регион;
- участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
- проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
- изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания:

- висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
- добри комуникативни и презентационни умения;
- самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
- шофьорска книжка и опит поне 1 година;
- възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
- компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point; Intеrnеt;
- опит на позицията Медицински представител e предимство;
- владеенето на английски или немски език е предимство.

Компанията предлага:

- работа в млад и амбициозен екип;
- продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
- служебен автомобил, таблет и мобилен телефон;
- възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително бонифициране, обвързано с резултатите;
- дългосрочна заетост;
- възможности за развитие.

При интерес към тази позиция, изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: office@vedrainternational.eu, в срок до 19.01.2018 г.