Медицински представител (Пловдив)

СТИНГ АД, един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България, търси да назначи:

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ДЕРМОКОЗМЕТИЧНИ МАРКИ на LÓREAL GROUP В СКЛАД ПЛОВДИВ НА СТИНГ АД

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
o Развитие на разпределените териториални региони, фокусирайки се върху стратегически техники на продажби и ръст
o Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с ключови лекари, фармацевти и медицински екипи в съответния регион
o Организиране на срещи с лекари, фармацевти и медицински екипи, които могат да включват предварителни уговорки или визити без предварителни договорки
o Постигане на търговски таргети- цели за продажби и дистрибуция
o Осъществяване на индивидуални или групови презентации и кръгли маси на лекари и фармацевти
o Организиране и провеждане на продуктови обучения за персонала в аптеките
o Организиране на конференции за лекари и други медицински специалисти или организиране на участието на компанията в конгреси, конференции, симпозиуми и семинари, които се провеждат от медицинските професионални асоциации
o Управление на бюджети при необходимост (за кетъринг, външни лектори, конференции, настаняване и др.)
o Осигуряване и подобряване на визибилността и позиционирането на продуктите
o Поддържане на подробен опис на всички контакти, което може да включва управление на датабаза и регулярно електронно отчитане в предерминиран формат
o Редовно участие във фирмени срещи, представяне на технически процедури и инструктажи
o Поддържане на най-актуалните данни осигурени от компанията и интерпретиране, презентиране и дискутиране на информаията със здравни специалисти
o Наблюдение на активностите на конкурентите и конкурентните продукти

СТИНГ АД ТЪРСИ СЛЕДНИЯ ПРОФИЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
o Образование (за предпочитане са природните и медицински науки: фармация, ветеринарна медицина, стоматология, биотехнология, биология и химия)
o Предимство: предходен опит на подобна длъжност
o Добре развити търговски и организационни умения
o Добри комуникационни умения и възможност за работа в екип
o Проактивност, любознателност, креативност и мотивация за обучаване
o Добри компютърни умения (Outlook, Microsoft Office - Excel, Word, PowerPoint)
o Владеене на английски език
o Категория B свидетелство за управление на МПС

Ако сте заинтересувани от позицията, изпратете CV и мотивационно писмо най-късно до 15.02.2018 г. на e-mail: jobs@stingpharma.com