Медицински представител - Плевен

КРКА БЪЛГАРИЯ ЕООД, една от водещите фармацевтични компании в България търси да назначи:

Медицински представител
Месторабота: гр. Плевен

Описание:
Реализиране на планираните маркетингови активности на регионално ниво, чрез комуникация, промоция и работа с клиенти: лекари, фармацевти. Изграждане и поддържане на корпоративен и продуктов имидж и лоялност.

Задължения:
- Ежедневни контакти с клиенти, по предварително подготвен месечен план;
- Редовност на планирането и отчитането;
- Яснота и верност на интерпретиране на използваната промоционална информация;
- Групови срещи на различни нива (работни срещи, семинари, симпозиуми) по съответен план;
- Инициативност и кооперативност в отдела (линията);
- Съответност на презентационното поведение към фирмените изисквания за такова;
- Адекватност на професионалното поведение и работното отношение с клиентите;
- Идейност и инициативност за подобен род активности в поверения регион;
- Участия във външни симпозиуми и конгреси, пълна кооперативност и активност при организацията на щанд.

Изисквания:
- Медицинско или фармацевтично образование;
- Валидно свидетелство за управление на МПС.

При интерес към това предложение, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4112595