Медицински представител

Фирма Джи Ел Фарма, е австрийска фармацевтична компания, специализирана в производството и маркетинга на лекарствени продукти в хуманната медицина. Търговското представителство на фирмата в България, търси да назначи един медицински представител за областите: София и София Област.

Описание на длъжността:
- Медицинския представител представя фирма Джи Ел Фарма и нейните продукти в съответния регион;
- Изгражда и поддържа добри взаимоотношения с лекарите и фармацевтите от лечебните заведения в региона;
- Събира информация за развитието на пазара на продуктите, за които отговаря и техните конкуренти;
- Изготвя отчети и доклади за дейността си в региона.

Изисквания към кандидатите:
- Образователна степен бакалавър или магистър в някоя от областите: медицина, фармация или друга биологическа или химическа специалност с практическа насоченост;
- Английски език - средно или по-високо ниво;;
- Офис приложения за компютър - средно или по-високо ниво;
- Свидетелство за управление и умения за управление на лек автомобил.

Необходими документи:
- Автобиография с актуална снимка.

При интерес към позицията, кандидатствайте чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4416041