Медицински представител (София)

ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД е фирма, специализирана в областта на предлагане на продукти и апаратура за клинична лаборатория и диагностични тестове. Към момента, фирмата търси да назначи:

Търговски медицински специалист
Месторабота: гр. София

Кандидатите трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да отговарят на следните минимални изисквания:

- завършено висше образование - химик, биолог, клиничен лаборант, медицина;
- търговски умения и усет;
- инициативност;
- лоялно и професионално отношение към работата;
- високо ниво на организационни умения;
- клиентски ориентирано поведение;
- владеене на английски език писмено и говоримо - добро ниво е предимство;
- готовност за работа в режим на интензивно натоварване и пътуване;
- шофьорска книжка - предимство;
- желание за дългосрочна работа във фирмата;
- компютърни умения - ниво потребител;
- опит в областта на търговията и медицинската диагностика е ПРЕДИМСТВО.

Отговорности:
- извършване продажби на диагностични тестове;
- поддържане контакти с широк кръг клиенти /лекари, здравни заведения и др./;
- предоставяне на информация и обосновки на потребители и клиенти;
- разработване и оптимизиране на търговската стратегия на компанията;
- разработка и реализиране на различни проекти на дружеството;
- подготовка на презентации, проекти, представяне на нови продукти;
- представяне на компанията на конгреси, конференции и пред клиенти в ежедневната си работа.

За да кандидатствате по тази обява, изпратете актуална снимка, автобиография на български и английски на e-mail: info@elitmedical.com

За конакти: 02/8669070