Медицински представител "Ексклузивни Продукти" за област Стара Загора

Софарма Трейдинг АД, част от групата Софарма, е водеща търговска компания, предлагаща висококачествени продукти и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето. За отдел Ексклузивни продукти компанията търси мотивиран и отговорен кандидат, който да се присъедини към екипа на позиция:

Медицински представител за област Стара Загора

Отделът работи със световно признати марки, тяхното позициониране и дистрибуция на българския фармацевтичен пазар. Портфолиото включва марките – Skincode, Aboca, So Bio, Jamieson, SVR и други, както и продуктите на Софарма АД. Медицинският представител развива взаимоотношенията с лекари, като налага марките от портфолиото на компанията и работи активно за постигане на заложените продажби.

Основни задължения и отговорности:
• Създаване и поддържане взаимоотношения с лекари и фармацевти в район Стара Загора Осъществяване на посещения на лекарски кабинети и медицински заведения, с които работите;
• Представяне на продукти от ексклузивното портфолиото на „Софарма Трейдинг“- ОТС категорията;
• Следене на продажбите в поверения ви регион чрез ежедневни посещения на определени аптеки;
• Изготвяне на регулярни отчети за извършените посещения и достигане на поставените цели.

Изисквания:
• Образование в сферата на Медицина, Фармация, Биотехнологии, Химия би било предимство, но не е задължителен реквизит;
• Предишен опит на релевантна позиция би бил полезен, но не е категорично изискване за ролята;
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Компютърни умения – MS Office package;
• Шофьорска книжка - категория „В” /активен шофьор/;
• Базово владеене на английски език би било полезно по линия на бъдещо кариерно развитие в компанията.

Компанията предлага:
• Динамичен и разнообразен, откъм задачи ангажимент;
• Възнаграждение, допълнено от стимулираща бонусна схема и допълнителни социални придобивки;
• Гъвкава корпоративна култура, която приветства даването на идеи и инициативността;
• Възможност за създаване и поддържане на разнообразна мрежа от професионални контакти;
• Възможности за обучения и развитие;
• Приятелски и подкрепящ екип;
• Стабилна, сигурна и динамична работна среда.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята автобиография до 22.04.2019 на e-mail: jobs@sopharmatrading.bg