Медицински представител (София)

Софарма АД е най-големият български фармацевтичен производител, който със своята над 85 годишна история се е превърнал в синоним на качество, традиция и иновативност. За нас производството и маркетирането на лекарствени продукти не е просто технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите и удовлетвореност на клиентите ни.
Нашата цел е да имаме активна и решаваща роля за повишаване стандарта на живот, за да бъдат хората по-здрави, по-щастливи и да живеят по-сигурно.
Ако и Вие споделяте нашата мисия и цели, ако имате стремеж към непрекъснато развитие, ако искате да сте част от опитен екип с доказани професионалисти и високи стандарти на работа, присъдените се към нас на позиция:

Медицински представител за гр. София и Югозападна България

I. Основни задължения:
- Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални отношения с ОПЛ, специалисти и фармацевти в поверения му регион, както и работи за привличане на нови клиенти.
- Отговаря за изпълнение на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти в поверения му регион.
- Имплементира планираните маркетингови активности за продуктите пред клиентите си лекари и фармацевти
- Изготвя ежемесечни планове и отчети за дейността си.
- Следи пазарните тенденции в региона си, както и конкурентните продукти и цени.
- Участва в организирането на фирмени мероприятия, както и в национални или регионални медицински и фармацевтични форуми.

II. Изисквания:
- Минимум 1 година опит в продажбите във фармацевтичния бранш, в сферата на козметичните продукти или друга релевантна област
- Много добри комуникативни умения и умения да изгражда отношения с клиенти
- Висше образование - Медицина, Фармация, Биология, Химия или друга релевантна дисциплина
- Компютърна грамотност
- Валидна шофьорска книжка и възможност за пътувания в страната

III. Компанията предлага:
- Работа в фармацевтична компания с утвърдени позиции в България и чужбина
- Работа в динамичен и креативен екип
- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие
- Мотивиращи условия на труд и възнаграждение, съобразени с постигнатите резултати
- Социален пакет, съобразно фирмената политика

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg