Медицински представител (София)

Във връзка с разширяването на своята дейност, Ведра Интернешънъл АД търси да назначи медицински представител за регион София.

Месторабота: гр. София

Отговорности:
- Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на дружеството;
- Организиране на регионални срещи с лекари, изготвяне и изнасяне на презентации;
- Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
- Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
- Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания:

- Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
- Добри комуникативни и презентационни умения;
- Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
- Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
- Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
- Компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
- Опит на позиция Медицински представител.

Компанията предлага:

- Работа в млад и амбициозен екип;
- Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
- Служебен автомобил и мобилен телефон;
- Възнаграждение – твърдо месечно заплащане (1900 лв. нето) и допълнително бонифициране на месечна, тримесечна и годишна база, обвързано с постигнати резултати;
- Дългосрочна заетост.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 28.08.2021 г., на e-mail: office@vedrainternational.eu