Медицински представител за София и София област

За медицинския си екип в отдел „Търговия на Едро“, Софарма Трейдинг АД в момента търси Медицински представител за София и София област, който да представя и налага портфолиото на компанията в категория „Прескрипторни Лекарствени Продукти“ като развива ползотворни партньорства с лекарската общност в района.

Вашите отговорности:
• Създаване и поддържане взаимоотношения с лекари в София и област София
• Осъществяване на посещения на лекарски кабинети и медицински заведения и представяне на портфолиото “прескрипторни лекарствени продукти” на „Софарма Трейдинг“- RX категорията
• Следене на продажбите в поверения ви регион
• Изготвяне на регулярни отчети за извършените посещения и достигане на поставените цели

Изисквания:
• Образование в сферата на Медицина, Фармация, Биотехнологии, Химия би било предимство, но не е задължителен реквизит
• Предишен опит на релевантна позиция би бил полезен, но не е категорично изискване за ролята
• Отлични комуникативни и презентационни умения
• Компютърни умения – MS Office package
• Шофьорска книжка - категория „В” /активен шофьор/
• Базово владеене на английски език би било полезно по линия на бъдещо кариерно развитие в компанията

Компанията предлага:
• Динамичен и разнообразен, откъм задачи ангажимент
• Възнаграждение, допълнено от стимулираща бонусна схема и допълнителни социални придобивки
• Гъвкава корпоративна култура, която приветства даването на идеи и инициативността
• Възможност за създаване и поддържане на разнообразна мрежа от професионални контакти
• Възможности за обучения и развитие
• Приятелски и подкрепящ екип
• Стабилна, сигурна и динамична работна среда

Ако това предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята автобиография до 31.05.2019 на e-mail: jobs@sopharmatrading.bg