Медицински представител (София)

NATURPHARMA разширява бизнеса си си в България и по тази причина търси да назначи високомотивиран, динамичен, отговорен и амбициозен медицински представител за гр. София.

Отговорности:
- да посещава лекари и фармацевти и да изгражда и поддържа дългосрочни взаимоотношения с тях;
- да следва стратегията на компанията за всеки един от промотираните продукти;
- да анализира фармацевтичния пазар, нуждите на клиентите и да предлага начини за тяхното удовлетворяване;
- да работи за увеличаване на продажбите, разширяване, задържане и оптимизиране на клиентската мрежа;
- да осъществява презентации пред лекари и фармацевти свързани с продуктите на компанията.

Успешните кандидати трябва да имат:
- висше образование; за предимство се счита образованието по медицина, фармация или природни науки (биология, химия и др.);
- предишен опит като медицински представител; за предимство се счита опита с общопрактикуващи лекари (ОПЛ);
- добри търговски, организационни, презентационни, комуникационни и аналитични умения;
- желание и готовност за динамична работа в екип;
- шофьорска книжка;
- умения за работа с компютър (MS Office).

Компанията предлага:

- oбучения и професионално развитие в компания с дългогодишно присъствие на фармацевтичния пазар и доказани лидерски позиции;
- обучение, отговарящо на заеманата позиция;
- служебен автомобил;
- служебен терлефон;
- атрактивно възнаграждение.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: info@naturpharmabg.com