Медицински представител (Пловдив)

Динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти търси да назначи Медицински Представител с място на работа в гр. Пловдив

Задачи и отговорности:

- Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях.
- Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
- Стриктно да спазва графика, за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекия му ръководител.
- Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.
- Да изгражда трайни отношения на доверие.
- Да създава нови контакти и да развива нови райони.
- Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
- Да изнасяне презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
- Да участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
- Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
- Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
- Да изготвя отчети за дейноста си.

Изисквания:
• Образование по фармация, медицина, биология или химия;
• Предишен опит на подобна или сходна позиция минимум 1 год.
• Добра компютърна грамотност: MS Office
• Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава).
• Способност за самодисциплина и управление на времето.
• Активен шофьор с чиста шофьорска книжка.
• Възможност за командировки с отсъствие от дома

За предимство се счита:
• Владеенето на английски или друг западен език на средно или по-високо ниво;

Компанията предлага:

• Добра работна атмосфера;
• Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
• Справедливо възнаграждение.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография и снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5596343