Мениджър на смяна в Дирекция „Производство“

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността:

Мениджър на смяна в дирекция „Производство“
Месторабота: Троян

Основни отговорности:
- Отговаря за всички дейности, извършени в ръководената от него смяна
- Организира, ръководи и контролира дейностите на екипа по размерване на изходни материали, приготвяне на насипни продукти, дозиране и опаковане на лекарствени продукти, съгласно утвърден производствен график
- Провежда начално и последващо обучение на персонала, в съответствие с възникнала необходимост
- Отговаря за своевременното и точно попълване и проверка на прилежащата документация
- Изготвя процедури, отчети, графици и други документи за нуждите на звеното
- Участва при валидиране на процеси и оборудване, и трансфер на нови продукти
- Отговаря за спазването на изискванията на Добрата производствена практика, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда от страна на екипа
- Инициира и участва в проекти за подобрения

Основни изисквания:
- Висше образование: Химия, Фармация, Биология или Техническо
- Владеене на английски език
- Отлични компютърни умения по MS Office
- Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие
- Отлични умения за комуникация, управление и работа в екип
- Опит във фармацевтично производство, както и ERP и MES системи, ще се счита за предимство

Компанията предлага:
- Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда
- Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
- Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
- Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч

Линк за кандидатстване: https://bit.ly/32u89qL