Мениджър Качествен контрол

"Итал Фууд" EАД е част от Фикосота и е един от най-големите производители на снаксове и сладки изделия в страната с присъствие в над 50 държави със своите продукти от марките Maretti, Kubeti и My Motto. Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси да назначи:

Мениджър Качествен контрол
Месторабота: гр. Шумен

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Проследява изпълнението на нормите и изискванията за производство и контрол;
• Подготвя и предоставя на производството и “Качествен Контрол” норми и изисквания за производство и контрол;
• Актуализира класификатори за контрол и quality control modul integra;
• Отговаря за работата в КК лаборатории – ред, оборудване. Отговаря за изправността на лабораторното оборудване с цел опазване на здравето на лаборантите и коректност на резултатите;
• Взема решения първо ниво при отклонения в качеството на суровини, материали и в готов продукт. Отговаря за своевременно сигнализиране и дава препоръки относно реализация на продукцията;
• Участва в одити на партньори и при ситуации на рекламации и спорни казуси;
• Отговаря за непрестанно оптимизиране на процеси по осъществяване методите за извършване на КК.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Опит на сходна позиция 1,5-2 години
• Добро говоримо и писмено ниво на английски език
• Компютърни умения - Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
• Висше: химическо образование или друго релевантно за позицията

Личностни качества:
Професионализъм, Управление на хора

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
Възможности за развитие в бързо растяща компания с водещи пазарни позиции.

Ако имате интерес, отговаряте на гореизброените условия и имате желание да се присъедините към млад и успешен екип, изпратете CV и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4685404