Магистър - фармацевт (София)

СБАЛНП "Св. Наум" ЕАД търси да назначи:

Магистър - фармацевт
Месторабота: гр. София

Основни задължения и отговорности:
- отговаря за движението на лекарствените продукти;
- следи за правилното изписване на лекарствата и оформянето на лекарствените списъци в информационната система;
- проверява набраните лекарства по лекарствените списъци;
- заявява, разпределя и отпуска лекарствени средства;
- следи срокове на годност и осигурява необходимия режим на съхранение на лекарствените продукти;
- изготвя компютърни справки, обработва данни в информационна система на болницата.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4098928