Лаборант/ка

Групата „Инса” включва водещи български компании в производството и търговията на петролни продукти. Към момента, ИНСА ЕООД, компания от химическата индустрия, която притежава съвременно, високотехнологично и с повече от 12 годишен опит производство на смазочни масла за различни направления от промишлеността, автомобилния транспорт, корабни масла и технологични течности, енергетични и хидродинамични масла, консервационни продукти и др., търси да назначи:

Лаборант/ка
Месторабота: с. Белозем

Изисквания:
- висше или средно химическо образование;
- опит като Химик-лаборант в производствено предприятие – с предимство;
- умения за работа с компютър.

Необходими документи при кандидатстване:

- автобиография (с вписани телефони за връзка с предишни работодатели);
- актуална снимка;
- копие от документите за завършено образование, квалификации.

При интерес към позицията, изпратете необходимите документи на e-mail: office@insa.bg

Документи може да подавате и на място в офиса на „ИНСА” ЕООД: гр. Раковски, ул. "Предел " 1.