Лаборанти

Астра Биоплант ЕООД е утвърден производител и лидер на пазара по внедряване на технологии за алтернативни горива.
Фирмата търси да назначи ЛАБОРАНТИ на сменен режим на работа / 12 часов/ по график, за нов обект.

Месторабота: гр. Русе

Основни функции и задължения:
• Извършва инструментален лабораторен контрол на произвежданите полупродукти и продукти по време на всички етапи от производствения процес, съгласно техническата документация.
• Извършва лабораторен контрол на суровината и произведената от нея продукция, съгласно съществуващи процедури и стандарти.
• Анализира полуфабрикатите от производството и заделя контролни проби от произведените продукти
• Съхранява контролните проби в лабораторията в съответствие с гаранционните срокове на продуктите.
• Извършва извънредни анализи, контролни проби и мостри.
• Проверява състоянието на готовата продукция по време на експедицията и заделя контролна проба.

Изисквания:

- Висше или средно химично образование; придобито образование в сферата на биохимия и биотехлогогия; аналитична химия и технология;
- Опит на подобна позиция – ще се счита за предимство;
- Добри комуникативни умения;
- Умения за работа в екип.

Компанията предлага:

- Трудов договор;
- Допълнителни бонус;
- Служебен транспорт до завода.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5468568