Лаборант - техник

"Институт за клинични експертизи-България"АД търси да назначи лаборант-техник за тестване на козметични продукти върху доброволци.
Месторабота: гр. София

Изисквания:
- средно или висше образование, специалност биология, химия, микробиология;
- владеене на английски език е с предимство;
- прецизност и бързина;
- работа в динамична среда под напрежение;
- добри комуникативни способности.

Вид договор : Трудов договор с 6 месечен срок на изпитване в полза на работодателя с тенденция за прерастване в постоянен договор.

Краен срок за изпращане на CV: до 18/01/2019

https://www.jobs.bg/job/4658204