Лаборант

„Санитекс Пейпър Продуктс” ООД е една от най-проспериращите компании за производство на тишу и тоалетна хартия в България. Построена е 2000 г. и е с най-съвременните технологии в тази област. В разбиранията на компанията са заложени отношението, грижата и отговорността към околната среда. Затова тя е лидер в рециклирането и преработката на отпадъчна хартия.
Компанията търси за своя екип:

Лаборант / Контрольор по качество
Месторабота: гр. София

Вашите отговорности:
1. Взема проби от различни елементи или от цялостноя производствен продукт и ги анализира и изпитва.
2. Води необходимата документация.
3. Прави анализи, изпитвания и други видове изследвания на материали и готова продукция за определяне съответствието им на действащите технически условия и стандарти.
4. Извършва контрол на технологията за пречистване на отпадните води.
5. Наблюдава химичния процес при пречисване на отпадните води.
6. Извършва анализи за качеството на пречиствената вода.

Изисквания:
1. Образование – средно специално или висше.
2. Работа с компютър.
3. Лични качества – организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност и лоялност.

Компанията предлага:
1. Вътрешно фирмено обучение.
2. Възможност да станете част от млад, динамичен и мотивиран екип.
3. Работно време на регламентиран график.
4. Възможност за развитие във фирма с традиции и утвърден лидер на пазара.
5. Мотивиращо възнаграждение.
6. Дългосрочни трудови взаимоотношения.

Ако това предложение Ви интересува и откривате себе си, изпратете актуална автобиография на e-mail: sanitex@sanitex.bg
За допълнителни въпроси: тел.: +359 721 66523