ЛАБОРАНТ R&D

Във връзка с окомплектоване на екипа, Оргахим АД търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: гр. Русе

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършва качествен входящ контрол по време на всички технологични операции на произвежданите продукти;
- Отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри;
- Заделя контра-мостри на стокови продукти, окачествява ги и ги окомплектова с анализно свидетелство или изпитателен протокол;
- Извършва периодичен контрол и изпитване на стоковата продукция, съхранявана в складовото стопанство;
- Участва в екипи, формирани за разработване на нови продукти.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Редовна смяна от 8:30 - 17:00 ч.
- Реален трудов договор и осигуровки върху цялата заплата;
- Изплащане на заплатата на 1во число от месеца, следващ отработения;
- Увеличение на основната заплата след изтичане на изпитателния срок;
- Ваучери за храна в размер на 60 лв./месец
- Атрактивен пакет от социални придобивки.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Средно специално химическо образование или висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър;
- Професионален опит като лаборант в аналитична лаборатория е за предпочитане;
- Допълнителна квалификация по Органичен синтез се счита за сериозно предимство;
- Добри компютърни умения (MS Office).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Актуална автобиография;
Препоръки (ако има такива).

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете своите документи, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4388630