Лаборант

Текстилна фирма, търси да назначи Лаборант за производствения си процес, на 2 смени.
Месторабота: гр. Пловдив

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Взема проби от различни елементи или от цялостния производствен продукт и ги анализира и изпитва.
2. Води необходимата документация.
3. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
4. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
5. Извършва и други дейности пряко свързани с длъжността.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1.Образование: висше със специалност "Химия"
2. Друга квалификация: работа с компютър.
3. Професионален опит: не е задължителен.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4564054

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Регистрация в МТСП N2513 от 19.04.2018г