Лаборант

“Оргахим“ АД е една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на бои, мазилки, лакове и смоли. Продуктите на дружеството намират широко приложение във всички отрасли на икономиката. Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: гр. Русе

Основни отговорности:
• извършва качествен контрол /входящ, текущ и краен/ по време на всички технологични операции на произвежданите продукти;
• провежда изпитвания в съответствие със стандартизационните документи за продуктите, стандартите за изпитване, фирмените методики, националните и международните стандарти, нормативните документи или други по-специфични изисквания;
• подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите;
• отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри;
• заделя контра-мостри на стокови продукти, окачествява ги и ги окомплектова с анализно свидетелство или изпитателен протокол;
• извършва периодичен контрол и изпитване на стоковата продукция, съхранявана в складовото стопанство;
• при рекламации на клиенти извършва оглед и изпитване на рекламирания продукт;
• следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация;
• следи за наличните химически реактиви /суровини и материали/ в лабораторията;
• участва в екипи, формирани за разработване на нови продукти.

Изисквания към кандидатите:
• завършено средно специално химическо образование или Висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър;
• минимум 1 г. професионален опит като лаборант в аналитична лаборатория;
• аналитично мислене, прецизност и внимание към детайла;
• добри компютърни умения (MS Office).

Фирмата предлага:
• мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
• сменен режим на работа по утвърден график и много добри условия на труд;
• възможност за фирмено обучение, последващи квалификации и кариерно развитие;

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография и препоръки (ако има такива), като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4342095