Лаборант-аналитик обща химия

„ОРГАХИМ“ АД е една от най-големите химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на смоли, химически продукти, бои, мазилки и лакове.

Във връзка с разрастване на дейността си, компанията търси да назначи:

ЛАБОРАНТ- АНАЛИТИK ОБЩА ХИМИЯ
Месторабота: гр. Русе

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Извършва приготвяне на разтвори с точна концентрация: процентни, нормални, моларни;
• Заявява необходимите базови химикали, реагенти, стъклария, консумативи, необходими за получаване на разтвори с точна обемна концентация;
• Извършва препроверка на разтворите с точна концентрация;
• Приготвя разтвори на индикатори;
• Приготвя буферни разтвори;
• Приготвя разтвори на комплексони;
• Определя съдържанието на метал в сикативи и ускорители;
• Определя активен кислород в органични пероксиди;
• Провежда изпитвания в съответствие със стандартизационните документи за продуктите, стандартите за изпитване, фирмените методики, националните и международните стандарти, нормативните документи или други по-специфични изисквания;
• Подготвя аналитични разтвори за изпитване, според изискванията на стандартите;
• Отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите в утвърдените лабораторни формуляри;
• Извършва периодичен и сравнителен контрол, сравнява с еталони;
• Следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация;
• Изпълнява заявки на химически реактиви /суровини и материали/ в лабораториите;
• Участва в екипи, формирани за разработване на нови продукти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше химическо образование, степен Бакалавър/Магистър или завършено средно специално химическо образование;
• Допълнителна квалификация по Аналитична химия, Органичен синтез се счита за сериозно предимство;
• Минимум 3 г. професионален опит като лаборант-аналитик в аналитична лаборатория по приготвяне на разтвори с точна концентрация;
• Добри компютърни умения (MS Office);

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
• Работа в утвърдена компания при добри условия на труд;
• Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография и препоръки (ако имате такива), като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4117198