Лаборант

“Оргахим“ АД е една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на бои, мазилки, лакове и смоли. Продуктите на дружеството намират широко приложение във всички отрасли на икономиката. Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: гр. Русе

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършва краен контрол на произвежданите продукти;
- Провежда изпитвания в съответствие със стандартизационните документи за продуктите, стандартите за изпитване, фирмените методики, националните и международните стандарти, нормативните документи или други по-специфични изисквания;
- Подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите;
- Отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри;
- При рекламации на клиенти извършва оглед и изпитване на рекламирания продукт;
- Следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация;
- Участва в екипи, формирани за разработване на нови продукти.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Реален трудов договор и осигуровки върху цялата заплата;
- Работа на редовна смяна;
- Изплащане на заплатата на 1во число от месеца, следващ отработения;
- Увеличение на основната заплата след изтичане на изпитателния срок;
- Осигуряване за 2-ра категория труд;
- Ваучери за храна в размер на 60 лв./месец
- Подаръчни ваучери за Великден и Коледа в размер на 60 лв.;
- 200 лв. за лекарства и 120 лв. за зъболечение на година;
- Работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства;
- Преференциални цени за корпоративни SIM карти за лично ползване;
- Карта за спорт, чийто абонамент се плаща от работодателя;
- Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
- Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Средно или висше химическо образование;
- Професионален опит като лаборант в аналитична лаборатория е за предпочитане;
- Допълнителна квалификация по Органичен синтез се счита за сериозно предимство;
- Добри компютърни умения (MS Office).

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография и препоръки (ако има такива), чрез сайта на компанията: https://www.orgachim.bg/jobs/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%...

За повече информация:
Десислава Ковачева – отдел Човешки ресурси
Телефон за връзка: 0882 650 480