ЛАБОРАНТ-ОКАЧЕСТВИТЕЛ

„ПЛАСТХИМ – Т“ АД е специализирана в производството на гъвкави опаковки и фолиа от полипропилен. Компанията е отлично представена и позната на европейския, а отскоро и на американския пазар. Поради разширяване на своите производствени мощности, компанията търси да назначи:

ЛАБОРАНТ-ОКАЧЕСТВИТЕЛ
Месторабота: гр. Варна

Описание на позицията:

- Лаборантът извършва входящ контрол на доставяните суровини и материали за производство;
- Извършва тестове и изпитания на продуктите с периодичност и обем определени в технологичната документация;
- Съставя записи за извършените изпитвания и контрол;
- Води и организира съхранение на документация на Лабораторията (контролни карти, образци, записи).
- Въвеждане на информацията от анализите в Системите за Производствено планиране и отчитане;
- Познава добре Системата за Производствено планиране и отчитане в област Контрол на Качеството;
- Поддържа на актуален каталог на дефектите и единна номенклатура;
- Провежда изпитвания и контрол на Несъответстващ продукт и Извънредни проби/мостри;
- Изготвя справки - Excell и ERP система;
- Издава Сертификати за качество на произвежданите продукти;
- Осъществява контрол на качеството на място по цялата производствена линия в цеха.

Изисквания към кандидата:

- средно или висше образование - технически или химически профил;
- лабораторен опит с физико-механични и оптически тестове е предимство;
- професионален опит в индустриалното производство на опаковки, фармация, ХВП, лаборатория за изпитване и др. сходни също е предимство;
- компютърна грамотност – използване на MS Office пакет.

Компанията предлага:

- конкурентно заплащане;
- възможност за обучение и професионално развитие в компания-лидер в своя бранш;
- сменен режим на работа.

Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: careers@plastchim-t.com