Лаборант

Фирма НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД e основана в гр. Шумен и е специализирана в производството на изделия, ползващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда.
Във връзка с увеличаване на производствените си мощности, фирмата търси да назначи:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: гр. Шумен

Задължения:
- Организира, координира и контролира дейностите, свързани с химичните процеси в производството;
- Проверява и коригира химичния състав на ваните за обезмасляване, байцване и промивка;
- Измерва температурата и концентрацията на разтворите;
- Нанася необходимите корекции.

Изисквания:
- Висше или средно химическо образование;
- Нормативни и методически познания за материалите за организация на химическото производство;
- Стандарти и технически условия за ползване и съхранение на суровините и материалите;
- Знания за качествените характеристики на суровините и нормите за тяхното разходване;
- Трудов стаж по специалността.

Компанията предлага:
- мотивиращо възнаграждение;
- Работа на смени;
- Ваучери за храна;
- Осигурена храна за всички смени;
- Служебен транспорт;
- Въвеждащо обучение, съобразено с конкретните задължения;
- Възможности за развитие;
- Трудов договор с фирма НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: careers@sunsystem.bg
Телефон за контакт: 054 / 874 527