Лаборант

СТАРТ АД като част от Монбат Груп е лидер с традиции на българския и европейския пазар.
Компанията е сред водещите производители на стартерни батерии, предназначени за тежкотоварни автомобили, пътно-строителна, селскостопанска, железопътна техника и батерии с циклично приложение.
Към момента, дружеството търси да присъедини мотивирана личност към екипа си в гр. Добрич на позицията:

ЛАБОРАНТ

Вашите отговорности:
• извършване на физико-химични изпитвания;
• ангажимент към качественото и навременно извършване на анализите;
• участие в разработването и внедряването на нови методи за анализи и изпитвания;
• работа с нормативна документация;
• проверка съответствието на съпровождащите документи.

Вашият профил:
• образование в областта на химическите науки;
• професионален опит в аналитичните /количествени/ определения;
• добре развити компютърни умения;
• развита отговорност и стриктност при изпълнение на работните ангажименти;
• развити умения за сътрудничество и работа в екип.

Предложението:
- дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
- мотивиращо възнаграждение и допълнителни придобивки;
- възможности за обучение и професионално развитие;
- добра работна среда;
- работа в екип от професионалисти.

В случай, че позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете професионална автобиография на e-mail: dimitrova@start-bg.net

* Повече информация за дейността на компанията ще откриете на: http://www.monbat.com/