Лаборант

МЕКСОН е компания производител на перилни и почистващи препарати с високо качество под марките Medix, Alvina, Lex, Razor, Stilena.
Фирмата търси да присъедини към екипа си в отдел Качество (Физикохимична лаборатория), организирана и отговорна личност на длъжност:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: гр. Пловдив

Задължения:
• участва в реализирането на политиката по управление на качеството в компанията;
• участва в управлението на реагенти – получаване, приготвяне и разход;
• взема проби и извършва физикохимични анализи;
• извършва тестване по спецификации на мостри от готови продукти;
• документира взимането на проби и резултатите от изследванията;
• поддържа, калибрира и документира калибрирането на апарати и уреди във физикохимичната лаборатория и производството.

Изисквания:
• висше образование – специалност химия или биология;
• препоръчителен опит 1 година на същата или сходна позиция;
• добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);
• добри комуникативни умения;
• умения за работа в екип.

Фирмата предлага:
• дългосрочна работа в екип от професионалисти;
• динамична работна среда;
• трудов договор на пълен работен ден;
• работно облекло.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография на e-mail: jobs@mexon.bg