Лаборант

“КТ Интернешънъл” ЕАД е лидер на пазара и традиционен производител на висококачествени тютюневи изделия.

Във връзка с разширяване на дейността, фирмата търси да назначи:

Лаборант
Месторабота: гр. Пловдив

Основни отговорности:

- Прави опити и анализи за определяне на химическия състав и основните свойства на материалите, полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с изискванията на фирмените стандарти и техническите параметри.
- Взема технически проби и образци за извършване на опити и анализи.
- Отчита резултата от анализите и съставя техническа документация за изпълняваните лабораторни работи.
- Следи за изправното състояние на съоръженията, приборите и останалото оборудване.
- Следи за обезпечеността на лабораторията с нужните за анализите химични вещества и консумативи.

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование – специалност Химия, Компютърна химия или друга подобна;
- Опит в областта на физико-химични /химични анализи;
- С предимство ще са кандидатите, които притежават опит в хроматографските анализи, свободно владеят английски език и имат добра компютърна грамотност (Microsoft Office)
- Прецизност при извършване на анализите;
- Готовност за работа на сменен режим;
- Мотивация и желание за работа в динамична среда;
- Умение за работа в екип и лоялност към екипа;
- Добри комуникативни умения;
- Желание за допълнително развитие на придобитите умения.

Фирмата предлага:

- Добро възнаграждение и възможности за професионално развитие във водеща в отрасъла си компания.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4652104