Лаборант-Химик

ММ Механикс Груп обединява производствата на инструментална екипировка, леене на алуминиеви детайли, механична обработка, термична обработка, галванични покрития, боядисване на детайли, развойна дейност.
Предприятието се намира в с. Драгор, до гр. Пазарджик, и разполага с високотехнологично оборудване за всичките си производства, като клиентите са предимно големи индустриални групи от Европейския съюз.

Към момента, компанията търси да назначи:

Лаборант-Химик на пречиствателна станция за отпадни води
Месторабота: гр. Пазарджик

Основни задължения и отговорности:
- отбира проби от води;
- контрол;
- водене на регистри на замерванията.

Изисквания:
- висше химическо образование;
- добри комуникативни умения;
- умения за работа в екип;
- съобразителност;
- инициативност.

Компанията предлага:
- добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
- възможност за професионална реализация и развитие;
- осигурен транспорт.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail: hr@mechanics-group.bg