Лаборант - Химик

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ при „ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ“ ООД е основан през 2000 година и е 100% частно дружество. Основен предмет на дейност са лабораторните изпитвания и измервания, разработване и валидиране на методи за изпитване, качествен контрол на лекарствени продукти и освобождаване на партиди, развойна дейност, оценки и експертизи.

Услугите по изпитванията в Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ се извършват в специално проектирани и оборудвани лаборатории, най-общо описани като Химични, Физикохимични, Физикомеханични, Микробиологични и ДНК лаборатории. Обхвата на дейност се разпростира във следните области на изпитване: фармацевтични продукти, храни и хранителни добавки, козметични продукти, битова химия, етерични масла, води, почви, отпадъци, алкохолни и безалкохолни напитки, детски играчки, текстил, кожи, опаковки и опаковъчни материали, запалки, силикатни материали, мазилки и др.

Към момента Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи лаборант-химик за работа в химичната лаборатория.
Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидата:

- Завършено висше химическо образование;
- Познания и опит в работата със стандартна лабораторна техника;
- Инициативност;
- Аналитично мислене;
- Познания по английски език (за работа с документи)
- Компютърна грамотност на ниво MS Office
- Умения за работа със стандартна офисна техика;

Основни задължения и отговорности:

- Поддържа реда в лабораторията;
- Грижи се за чистотата на лабораторната стъклария и апаратура;
- Извършва основни химични дейности;
- Следи за годността на химикалите и консумативите;
- Обработва записите от изпитвания на Химик-изпитвателите и оказва съдействие;
- Попълва формуляри и дневници от Системата по качество;

Кандидатите изпращат CV със снимка и мотивационно писмо на e-mail: hr@globaltest-bg.com