Лаборант, химическа лаборатория

"Пилко" ЕООД, национален лидер в производството на пилешко месо и продукти от пилешко месо, търси да назначи в подразделението на компанията в гр.Павликени-„ФУРАЖ - РОСИЦА” ЕАД:

Лаборант-химик

Основни функции и задължения:
• Извършва входящ контрол за определяне на качествените показатели на зърно и меки суровини;
• Извършва лабораторни изпитвания на зърно, меки суровини и комбинирани фуражи;
• Извършва химически анализ за определяне на качествените показатели на меки суровини и комбинирани фуражи;
• Приготвя работни разтвори и определя техните фактори;
• Спазва вътрешно фирмената документация свързана с внедрената НАССР система за управление на качеството и безопасността на фуражите.

Изисквания:

- Висше образование – ВХТИ, полувисше образование - Химични технологии и биотехнологии, средно специално образование- спец. Химия;
- Опит на подобна позиция – ще се счита за предимство;
- Доброто ниво на владеене на английски език е предимство;
- Добри комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Много добра компютърна грамотност;
- Самодисциплинираност и организираност;
- Лоялност и коректност във взаимоотношенията.

Компанията предлага:

- възнаграждение, обвързано с постигнати резултати;
- динамична работа в мотивиран екип.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4315684