Лаборант

ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД търси да назначи специалист на длъжността:

Лаборант
Месторабота: гр. Плевен

I. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Взема проби от произвeдeния продукт (PET флейки) и ги анализира и изпитва.
2. Води необходимата документация.
3. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
4. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на технолог.

III. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) химико – физическите свойства на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях;
б) съвременните средства, използвани за анализи контрол на суровините, материалите и готовата продукция.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5110090