Лаборант

GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания от фармацевтичната индустрия, която е специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми. Компанията разполага с модерни лаборатории, които отговарят на най-високите световни стандарти за лабораторна практика във фармацевтично производство и GMP (ДПП).
Поради значително увеличаване на обема на химичните анализи, GE Pharmaceuticals обявава свободна позиция за:

Лаборант в Химична лаборатория
Месторабота: гр. Ботевград

Основни задължения и отговорности:
- Извършва подготовка на лабораторната апаратура и стъклария за анализи;
- Почиства лабораторното оборудване и стъклария;
- Извършва ежедневна проверка на лабораторните условия ;
- Регистрира постъпващи за анализ проби;
- Грижи се за наличностите и правилното съхранение на лабораторните химикали, реагенти, консумативи и сравнителни вещества и др.;
- Спазва утвърдените стандартни процедури за работа.

Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Желание за работа в лабораторна среда;
• Дисциплиниран, старателен и внимателен;
• Умеете да роботи в екип.

Компанията предлага:
- Отлична работна среда и оборудване;
- Интересна работа и възможност за развитие;
- Добро трудово възнаграждение;
- Допълнителни социални придобивки.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4974521