Лаборант Физикохимия

Шрайбер Фуудс България ЕООД търси да назначи:

Лаборант Физикохимия
Месторабота: гр. София

ПОЗИЦИЯТА ВКЛЮЧВА:

• Физикохимичен анализ на всички входящи суровини (аромати, плодови концентрати) и опаковъчни материали от производствения процес до готовия продукт
• Контрол на качеството на суровото и обезмасленото мляко, сметана, както и компонентите в производствения процес и всяка партида от готовия продукт
• Анализ на миещи разтвори, с цел ефективно измиване на машини и съоръжения за производство
• Метрологична проверка на всички апарати и инструменти за измерване
• Следване на инструкциите за безопасна работа, както и спазване на добрите производствени и хигиенни практики

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:

• Минимум средно образование - Хранително-вкусова промишленост, Химия, Биохимия и др.
• Предишен опит на позиция свързан с физико-химични анализи на храни
• Готовност за динамична и интензивна работа
• Готовност за работа на 12 часови смени, включително и нощни
• Умение за работа в екип

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Професионална и динамична работна среда
• Производство, базирано в центъра на София
• Обучение от компанията, предоставящо възможност за бъдещо развитие
• Пакет от допълнителни социални придобивки

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография до 10 Май 2019, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4833313