Лаборант

„ПОЛИДЕЙ-2” ООД търси да назначи лаборант в ХВП.

Месторабота: с. Домлян

I. ОТГОВОРНОСТИ:
- Входящ контрол на качеството на суровини, материали, опаковки;
- Текущ контрол на производствения процес и качеството на продукта;
- Изходащ контрол на готовия продукт;
- Изготвяне на нужната документация, съпътстваща готовия продукт;
- Умение за работа с лабораторна апаратура;
- Точност и прецизност при работа.

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
- Длъжността е пряко подчинена на главния технолог;
- При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производствените звена, с началниците на производствения и технологичния отдел.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОПИТ НА ПОДОБНА ДЛЪЖНОСТ!!!
- Висше образование / средно образование в областта на ХВП, химия, микробиология, биология, физикохимия;
- Компютърни умения;
- Отговорност, комуникативност, умения за работа в екип;
- Работа на смени по график;
- Професионален опит по специалността се счита за предимство.

IV.ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Отлична работна атмосфера;
- Много добро възнаграждение;
- Динамична и предизвикателна работна среда, осигуряваща възможности за професионално развитие и реализация;
-Осигурен транспорт от гр.Карлово.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4667310