Лаборант в Производствен център Банкя

Семейството на Кока-Кола Хеленик в България се състои от над 1900 ангажирани служители. Към момента компанията търси да назначи:

Лаборант в Производствен център Банкя

ОТГОВОРНОСТИ:
- Извършва входящ контрол на суровини и материали;
- Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт;
- Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество;
- Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване;
- Води отчетна документация и записи за качествен контрол;
- Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения;
- Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно специално или висше образование: Химия, Биотехнология, Хранителни технологии и др. релевантни специалности;
- Възможност и за студент, горен курс на обучение;
- Опит на сходна позиция в сферата на хранително-вкусовата промишленост / лаборатория е силно предимство;
- Компютърна грамотност – MS Office;
- Готовност за работа по график на 12-часови смени, вкл. и нощни (дневна - 08-20 ч; нощна – 20-08 ч);
- Проактивност и отговорност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
- Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати;
- Възможност за придобиване или обогатяване на професионалния опит в компания, лидер на пазара;
- Организиран служебен транспорт, съобразен със смените, от/до София;
- Пакет от социални придобивки, сред които: дневна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, фирмено работно облекло и др.

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4664981