Лаборант

"Булбиокем" ЕООД е лидер в производството на висококачествени индустриални покрития за антикорозионна защита.
Във връка с разширяването на производствените обеми, фирмата търси да назначи:

Лаборант – 2 места
Месторабота: гр. Габрово

Изисквания към кандидатите:

- средно-специално химическо или висше образование;
- владеене на английски език ще се счита за предимство;
- компютърна грамотност – умение за работа с MS Office.

Отговорности:

- осъществяване на текущ и краен контрол на произвежданите продукти;
- прецизно изпълнение на аналитични химични и физикохимични анализи;
- изготвяне на текуща документация;
- спазване на фирмените стандарти и процедури;
- работи в съответсктвие с всички правила свързани с околната среда, здравето и безопасността при работа;
- използва правилно осигурените лични предпазни средства и специално работно облекло;
- изпълнява и други задачи, поставени от прекия ръководител.

Фирмата предлага:

- фирмено обучение;
- отговорна и динамична работа в екип;
- възможност за професионално развитие;
- мотивиращо заплащане.

За да кандидатствате, изпратете CV и актуална снимка на: bulmat_ltd@abv.bg