Лаборант

Биопрограма ЕАД - общ. Нови Искър; с. Доброславци - водеща компания в производството и търговията на билкови чайове и хранителни добавки търси да назначи:

Лаборант
Месторабота: с. Доброславци, общ. Нови Искър

Отговорности:
- Извършва част от физико-химичните и микробиологични анализи и следи за поддържане на наличности от хранителни среди, стъклария и други консумативи, свързани с производството на качествен и безопасен продукт;
- Съвместно с технолога и микробиолога, осъществява входящ контрол на суровини и спомагателни материали и изходящ контрол на готов продукт;
- Води дневници за ежедневен мониторинг;
- Проследява получаването и съхранението на контра-мостри от износи и от вътрешен пазар;
- Измерва периодично грамажа на готовия продукт.

Изисквания:
- Висше образование или средно специално. Работа на релевантна позиция ще се счита за предимство
- Познаване правилата за Добри производствени практики
- Компютърна грамотност - MS Office
- Отлични организационни и комуникативни умения
- Креативност
- Умения за работа в екип

Компанията предлага:
- Фирмен транспорт
- Отлични условия на труд в динамично развиваща се компания
- Пазарно ориентирана заплата и осигуровки върху пълното трудово възнаграждение
- Възможност за дългосрочно професионално развитие
- Фирмени обучения

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4557598