Лаборант

Фирма „АЛУПЛАСТ ЖТГ" ЕООД е съвременна производствена фирма за PVC и алуминиеви профили.
Поради разширяване на дейността фирмата търси:

ЛАБОРАНТ В ПРОИЗВОДСТВО
Месторабота: гр. Бургас

Описание на длъжността:
- Взима проби за анализ от процесите в различни звена;
- Анализира, измерва, изпитва по методика съгласно определени стандарти;
- Окачествява продукцията, като прави входящ и изходящ контрол;
- Води необходимата документация свързана с лабораторния контрол и качество;
- Отговаря за достоверността на извършените замервания и анализи, както и за правдивостта на направените заключения;
- Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи, уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
- Отговаря за качеството на готовата продукция;
- Следи за пълната окомплектованост на документацията, придружаваща изделията;
- Създава документация по проследяване на процесите по окачествяване, гарантираща необходимия качествен контрол в различните етапи на производство;

Изисквания към кандидата:
- Кандидатът трябва да познава физико-химическите свойства на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях, като задължително ще премине обучение;
- Образование - Средно химическо /лаборант или еколог/, Висше - химическо е предимство;
- Отлична компютърна грамотност;
- Професионален опит - минимум 3 години стаж като лаборант или ОТК.
- Динамична и организирана личност;
- Инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения;
- Отлични комуникативни умения;
- Отговорност към поставените задачи;
- Организираност;
- Енергичност;
- Постоянство;
- Работа в производствения бранш се счита за предимство;

Компанията предлага:
- Постоянен трудов договор ;
- Отлично и постоянно възнаграждение;
- Социални придобивки - транспорт, храна и др.;
- Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
- Работа в млад и динамичен екип;

В случай, че проявявате интерес към тази позиция, изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5109879