Лаборант - контрольор по качеството за производство на безалкохолни напитки

АСПАЗИЯ – 92 ООД е водеща българска компания, тясно специализирана в производство и търговия на безалкохолни напитки. Компанията има 25 години опит в областта. Разполага с модерен завод на територията на гр. София. Във връзка с нарастващите потребности на компанията и целите, които си поставя се търси:

ЛАБОРАНТ-КОНТРОЛЬОР ПО КАЧЕСТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
Месторабота: гр. София

Описание на длъжността:
• Анализ и контрол на параметрите на производството;
• Входящ контрол на суровини и материали;
• Микробиология;
• Работа с НАССР, ISO и други системи по качество.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование:
- висше или средно образование с професионална насоченост: Химия / Технология на храните и напитките;
• Професионален опит:
- опитът като лаборант в производство на храни и напитки ще се счита за предимство;
• Други изисквания:
- компютърна грамотност;
- желателно е кандидатите да са осигурени със собствен транспорт или да живеят в района, тъй като производството работи на смени. В близост се намира метро-станция Обеля.
• Лични качества:
- отговорна личност способна да работи под напрежение, както и на трисменен режим;
- стриктно изпълнение на поетите ангажименти;
- умения за работа в екип и в динамична обстановка;
- коректност към колегите и фирмата;
- организационни умения.

Компанията предлага:
• възможност за допълнителен опит и кариерно развитие в динамична и интересна среда;
• дългосрочно трудово правоотношение, като част от целия екип на Аспазия;
• възнаграждение, като оценка от постигнатите резултати и общо представяне.

Необходими документи за назначаване:
• трудова автобиография;
• копие на документи за завършено образование и придобити професионални умения;
• свидетелство за съдимост;
• медицинско свидетелство за работа в Аспазия 92 ООД на описаната длъжност;
• заверена здравна книжка.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете CV и актуална снимка на e-mail: office@aspasia.bg