Лаборант анализатор, Физикохимична лаборатория

“ДИ енд ВИ консулт” ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните.
Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа за динамична и отговорна личност, на позиция:

ЛАБОРАНТ – АНАЛИЗАТОР ФИЗИКОХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ в съвременната лаборатория "АЛИМЕНТИ", с. Царацово.

Изисквания към кандидатите:
- висше образование - бакалавър или магистър специалност химия;
- опит на подобна позиция;
- компютърна грамотност – MS Office, Internet;
- лоялност, отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, аналитично мислене, тактичност, организираност.

Задължения:
1. Да извършва анализ на храни и води по стандартизирани методи след проведено обучение на място.
2. Да извършва пробоподготовка.
3. Да отчита резултати от проведените анализи.
4. Да води съответната документация.

Компанията предлага:
- възможност за професионално развитие;
- мотивиращо заплащане;
- работа в млад и мотивиран екип;
- отлични условия на труд;
- служебен транспорт;
- осигурено изхранване.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4107047