Лаборант в Акредитирана лаборатория - стажант

Проект “Нова възможност за младежка заетост“

„АГРОПОЛИХИМ“ АД е водещ производител на азотни и фосфорни торове в Югоизточна Европа и Балканския полуостров. Днес „АГРОПОЛИХИМ“ АД разчита на своя над 40-годишен опит и на своите висококвалифицирани служители, за да защити лидерските си позиции на пазара

Компанията обявява подбор на безработни лица за следните позиции:

Лаборант в Акредитирана лаборатория – средно или висше химическо образование, специалности в областта на химическите дисциплини;
Месторабота: гр. Девня

Изисквания към кандидатите:
• Възраст до 29 години включително;
• Регистрирани като безработни лица в Дирекция Бюро по труда;
• Да не работят по трудово и извънтрудово правоотношение;
• Да не осъществяват стопанска дейност като търговци, включително еднолични търговци;
• Да не участват в никаква форма на обучение или образование;

Какво предлага компанията:

• Трудов договор за 6/шест/месеца;
• Социални придобивки:
- осигурен транспорт от Варна и съседни населени места до Девня и обратно;
- осигурено столово хранене;
- ваучери
• Възможности за професионална реализация в една от най-големите български компании;

Ако желаете да кандидатствате за работа по Проект “Младежка заетост“, изпратете ни следните документи:

• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование

Моля, изпращайте вашите документи не по-късно от 24.08.2018 година.
https://www.jobs.bg/job/4459753