Лаборант в предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви

Агропакт ЕООД е дружество с основен предмет на дейност преработка на плодове и зеленчуци и производство на плодови и зеленчукови консерви. Към момента, компанията търси да назначи:

ЛАБОРАНТ във фабрика за производство на плодови и зеленчукови консерви
Месторабота: с. Сенокос, община Балчик, област Добрич.

Основни отговорности:
• извършва лабораторни анализи на входящи суровини и материали, междинни и крайни продукти;
• извършва периодичен контрол и изпитване на стоковата продукция, съхранявана в предприятието;
• следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация;
• следи за наличните химически реактиви /суровини и материали/ в лабораторията;
• отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.

Изисквания:
• завършено средно специално химическо образование или висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър;
• добри компютърни умения (MS Office);
• да имате предишен аналогичен професионален опит (силно препоръчително);
• умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
• автобиография;
• копие от диплома за завършено образование;
• препоръки от предишни работодатели (ако има такива).

Компанията предлага:
• трудов договор;
• много добри условия за работа;
• дългосрочна заетост;
• служебен транспорт.

Ако проявявате интерес към работната позиция, изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail:sales@grannystaste.eu

* Информация за компанията: http://grannystaste.eu/