ЛАБОРАНТ ВОДОХИМИЧЕН КОНТРОЛ

„Топлофикация-Русе” ЕАД е Дружество с 54 годишна история, производител на електрическа и топлинна енергия, извършва пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане.

Компанията търси да назначи подходящ кандидат за длъжността :

ЛАБОРАНТ ВОДОХИМИЧЕН КОНТРОЛ
Месторабота: гр. Русе

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Извършва водохимичен контрол на водоподготвитлната инсталация както и на водохимичния режим на парогенераторите;
• Взема проби и извършва анализи на:
- вода и пара от пароводните цикли на всички парогенератори;
- сурова вода, вода от циркулационни системи и отпадни води;
- вода от всички степени на обработка на водата в Химичен цех;
- сурово гориво, въглищен прах, унос, шлака и биомаса;
- водород от охлаждащи системи на генераторите и електролизерна станция;
- природен газ на газопреносните тръбопроводи и при разпалване котли

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА :

• Провеждане на задължително встъпително обучение;
• Дългосрочност на трудовите взаимоотношения;
• Осигуряване върху договорено брутно възнаграждение;
• Ваучери за храна месечно в размер на 130 лева;
• Работно време – работа по утвърден график на непрекъснат работен цикъл;
• Осигурен служебен транспорт;
• Работно облекло и лични предпазни средства

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Завършено средно специално или висше химическо образование;
• Професионален опит като "Лаборант" ще се счита за предимство;
• Аналитично мислене, прецизност и внимание към детайла;
• Желание за работа в екип;
• Възможност за работа по утвърден график - дневна смяна от 12 часа, следвана от нощна смяна от 12 часа и следващи два почивни дни

При интерес към позицията, изпратете професионална автобиография с актуална снимка, в срок до 31.10.2018 год, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4562868

Може да подавате Вашите кандидатури онлайн или на място в отдел Човешки ресурси на „ТЕЦ Изток” – Източна промишлена зона, ул. „ТЕЦ Изток”.