Лаборант, стаж

НИК Агро Сървис ООД е компания, специализирана в областта на агрохимията и консултирането във връзка с хранене на растенията. Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров. Фирмата е специализирана и във вземане на почвени проби чрез автоматична сонда.
Компанията обявява Стажантска програма за кандидати, желаещи да придобият опит, като "Лаборанти".

Ще имате възможност да придобиете нови знания, умения и опит в:
• Извършвате изпитвания на постъпили в лабораторията проби;
• Участвате в разработките, оптимизациите и внедряването на методи за анализ;
• Изготвяте и поддържате съпътстващи дейността документи и формуляри.

Какво търсим?
• Подготовка в техническо средно или висше химическо образование;
• Развити умения за работа с MS Office и различни информационни системи;
• Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
• Желание и умения за работа в екип;
• Динамичност и прецизност.

Какво предлагаме?
• Работа с реални възможности за развитие в професионална среда;
• Стимулиращо трудово възнаграждение;
• Модерна и високо-технологична работна среда;
• Лоялност и гъвкаво работно време.

Ако смятате, че това предложение представлява интерес за вас, моля изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5310064