Лабораторни специалисти

Лабораторният Изпитвателен Комплекс към ”Софийска вода”, част от VEOLIA търси да назначи лабораторни специалисти за работа с лабораторна инструментална апаратура (ICP-OES, GC-FID, GC-MS/MS, TOC-analyzer, FIA, ICP-MS и др.), както и с класически методи за анализ на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води и утайки

Нашите обяви може да видите на интернет страницата на компанията на следния адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/careers/free_positions_17.aspx?ID=LS_H

Ние търсим мотивирани хора, които:
• Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
• Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
• Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Ние предлагаме:
• Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
• Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография на имейл recruitment@sofiyskavoda.bg, посочвайки референтния номер на позицията: LS_H